Lập báo cáo giám sát môi trường Khu Công Nghiệp Đông Xuyên

Hồ sơ môi trường, Các thủ tục về môi trường

Bảo vệ môi trường chính là trách nhiệm của các đơn vị doanh nghiệp sản xuất đối với với cộng đồng.

làm hồ sơ môi trường

Các hồ sơ môi trường của một doanh nghiệp cần có:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi chưa đi vào hoạt động: Trước khi đi vào xây dựng dự án, thì các đơn vị, doanh nghiệp tùy thuộc vào từng quy mô, ngành nghề sẽ tiến hành lập nên các hồ sơ môi trường ban đầu như sau:

– Các báo cáo đánh giá tác động của môi trường.

– Đối với các dự án xây dựng được quy định tại Phụ lục 2, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

– Lên kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Đối với các dự án không thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Phụ lục 2, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

– Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

Hồ sơ môi trường được lập khi dự án đã hoàn thành xây dựng cơ bản và đang bắt đầu tiến hành vận hành thử nghiệm các hoạt động sản xuất song song với quá trình vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường để được đi vào hoạt động chính thức.

Để nhằm mục đích giám sát và ràng buộc trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện được nghĩa vụ bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường, cùng với Luật Tài nguyên nước quy định mọi tổ chức, mọi cá nhân tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện các vấn đề hồ sơ môi trường.

Tìm hiểu các thủ tục môi trường bao gồm những gì?

  1. Cần phải tiến hành đánh giá tác động môi trường hoặc là đưa ra những cam kết bảo vệ môi trường khi lập dự án đầu tư;
  2. Lập các đề án nhằm bảo vệ môi trường đối với các cơ sở hiện đang thực hiện các hoạt động  sản xuất, kinh doanh (nhà máy, các nhà xưởng, khách sạn, nhà hàng, hệ thống siêu thị…) đã đi vào hoạt động mà chưa có được giấy xác nhận đánh giá tác động môi trường và giấy Cam kết bảo vệ môi trường;
  3. Thủ tục xin giấy phép xả nước thải đối với các cơ sở hiện đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có xả nước thải vào môi trường;
  4. Xin giấy phép khai thác nước nước ngầm (đối với giếng khoan), nước mặt (sông, suối, hồ…) đối với các trường hợp khai thác để nhằm phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh;
  5. Đăng ký chủ nguồn thải các loại chất thải nguy hại đối với các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có phát thải các loại chất thải nguy hại ra môi trường;
  6. Lập báo cáo hoàn thành sau khi hoàn thành được các hạng mục đã cam kết trong các thủ tục môi trường trên khi mà dự án đã đi vào hoạt động ;
  7. Lập báo cáo giám sát môi trường tối thiểu là 02 lần/năm, và phải nộp cho cơ quan quản lý trước ngày 15/01 và ngày 15/07 hàng năm.

Việc không thể thực hiện hoặc là không chấp hành được đầy đủ các quy định về môi trường, về thực hiện được đầy đủ các hồ sơ môi trường, thủ tục môi trường thì các cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ bị xử phạt hành chính theo đúng Nghị định 117/2009/NĐ – CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường; tùy thuộc vào mức độ và quy mô mà đơn vị doanh nghiệp có thể bị phạt tiền hoặc là thu hồi giấy phép kinh doanh hoặc đóng cửa…

Liên hệ tư vấn tại Công Ty Môi Trường Phúc Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚC NGUYÊN là đơn vị đầu tiên cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường miễn phí cho Doanh nghiệp, nhằm mục đích giúp cho các doanh nghiệp có thể nắm rõ hơn về các thủ tục môi trường, về các vấn đề hồ sơ môi trường để thực hiện được đúng theo quy định. Với đội ngũ đội ngũ nhân viên là những người chuyên nghiệp, nhiệt tình được đào tạo từ các trường đại học ở trong và ngoài nước trình độ Thạc Sỹ, kỹ sư, cử nhân có nhiều năm kinh nghiệm hy vọng sẽ mang đến sự hài lòng nhất cho quý khách hàng khi đến với chúng tôi.