Nhận lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho doanh nghiệp. Công ty của bạn chuẩn bị các kế hoạch hoặc là đang hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, thương mại. Tuy nhiên, quý công ty đang gặp vấn đề về quy định môi trường, cần phải được tư vấn môi trường để hoàn thành hồ sơ, hoàn thành thủ tục hồ sơ môi trường theo quy định của Nhà nước.

nhận lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ doanh nghiệp
nhận lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ doanh nghiệp

Chính vì thế mà quý công ty đang muốn tìm hiểu về vấn đề Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ xem có phù hợp và có cần thiết hay không? Công ty TNHH Xây dựng và môi trường Phúc Nguyên chúng tôi sẽ cung cấp thông tin Lập báo cáo giám sát môi trường để quý vị tham khảo.

Lập báo cáo giám sát môi trường có quan trọng không?

1.Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì ?

– Đây chính là một hình thức để nhằm mục đích đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại các Cơ sở sản xuất kinh doanh và báo cáo đến các cơ quan có thẩm quyền (Cụ thể đó là các Phòng Tài nguyên và Môi trường, các chi cục Bảo vệ môi trường), với mục tiêu chính ở đây đó là đánh giá lại toàn bộ hiện trạng môi trường của các cơ sở kinh doanh trong thời gian qua, cùng cộng tác để thực hiện việc bảo vệ môi trường của cơ sở.
– Việc lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cũng chính là kết quả của quá trình giám sát môi trường.
Vậy thì tại sao chúng ta lại cần phải lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ (hay còn gọi đó là báo cáo quan trắc môi trường)?
– Điều đầu tiên của việc lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo thông tư 43 là nhằm mục đích có thể theo dõi thực trạng, theo dõi diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh ra từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cơ sở đơn vị đến chất lượng môi trường.
– Theo định kỳ sẽ đo đạc, lấy các mẫu phân tích các thông số liên quan tới các tác động tiêu cực của môi trường xung quanh Cơ sở (có thể kể đến như là nước mặt, nước ngầm, không khí, đất).

lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ
lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

2.Các căn cứ pháp lý quy định về việc lập báo cáo giám sát môi trường.

– Dựa theo luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;
– Theo nghị định số 18/2015/NĐ-CP được ban hành vào ngày 14/02/2015 của Chính phủ đưa ra các quy định về đánh giá môi trường chiến lược, về đánh giá các tác động môi trường và các kế hoạch bảo vệ môi trường;
– Theo thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 quy định về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá các tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
– Theo thông tư số 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường
– Theo công văn số 3105/TNMT-QLMT được ban hành vào ngày 18/04/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.
– Dựa theo công văn số 4228/CCBVMT-KS kèm theo quyết định số 63/2012/QĐ-UBND được ban hành ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương.

3.Các đối tượng phải lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

– Các đối tượng phải lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ đó là: Bao gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và gồm các khu sản xuất, kinh doanh, cơ sở đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường định kỳ (tuân thủ theo Điều 3, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) và Lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường (tuân theo Điều 24, Luật Bảo vệ môi trường 2014).

Là các đơn vị cơ sở sản xuất lớn hoặc nhỏ, các Khách sạn, Nhà nghỉ, Nhà trọ (nhà trọ có từ 10 phòng trở lên), các Bệnh viện, Trường học, Phòng khám, các Nhà hàng không phân biệt quy mô lớn nhỏ, các khu chung cư, tòa nhà, các công trình xây dựng, khu dân cư, khu công nghiệp, trung tâm thương mại và Siêu thị.

4.Về quy trình thực hiện lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo thông tư 43

– Tiến hành đánh giá hiện trạng vấn đề môi trường xung quanh, cần phải thu thập số liệu chính xác về hoạt động của Cơ sở, về điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa chất, kinh tế – xã hội có liên quan đến Dự án.
– Cần phải xác định được chính xác nguồn gây ô nhiễm như là các loại khí thải, chất thải rắn, nước thải, hay là các chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của Cơ sở.
– Phải thực hiện việc lấy mẫu các chất thải, mẫu nước thải, mẫu không khí xung quanh tại các ống khói, hoặc là các loại khí thải tại nguồn nếu như doanh nghiệp có sử dụng máy phát điện, các mẫu đất, mẫu nước ngầm rồi sau đó đánh giá tác động môi trường. Đây chính là bước lâu nhất của việc lập bản báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
– Xây dựng những biện pháp phòng ngừa, giúp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.
– Đề xuất ra nhiều các phương án quản lý, dự phòng, các phương án xử lý khí thải, nước thải, phương án thu gom và xử lý các loại chất thải rắn.
– Đưa ra cam kết khắc phục các nội dung chưa đạt, các biện pháp và thời gian khắc phục vấn đề; cần phải cam kết vận hành và thực hiện thường xuyên các biện pháp xử lý, nhằm giảm thiểu chất thải bảo đảm đạt tiêu chuẩn, đạt quy chuẩn hiện hành của môi trường; cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam.
– Cuối cùng trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiến hành xem xét và giải quyết về Báo cáo giám sát môi trường định kỳ (Đó là Sở Tài nguyên và Môi trường, các phòng Môi trường ở quận, huyện).

Bạn còn phân vân gì nữa, hãy nhấc điện thoại gọi đến số Hotline: 0916 944 465 và Doanh nghiệp của bạn sẽ có ngay báo cáo giám sát môi trường định kỳ. Công ty TNHH Xây dựng và môi trường Phúc Nguyên với phương châm làm việc nhanh chóng và hiệu quả luôn cam kết cho quý khách hàng lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ với thủ tục nhanh chóng nhất, chi phí thấp nhất.

LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ
5 (100%) 14 votes
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Sản phẩm liên quan